Борис Венциславов Чуралски е на 2 годинки от Пещера и се нуждае от спешно лечение. Нека всеки, който иска да помогне да преведе в дарителската му сметка това, което може да си позволи.

Сметката е BG02BPBI79304034655401

BIC:BPBIBGSF

Юробанк България клон Пещера