Художниците от Представителството на СБХ Пазарджик ще покажат най-новите си творби в Залите за временни изложби към Градската галерия на ул.“Княз Александър I“ №15 в град Пловдив.

В пространството на четирите зали творците ще покажат развитието на изобразителното изкуство на град Пазарджик.  Преминавайки от зала в зала ще може да се види изключителното разнообразие на теми, техники и жанрове от изобразителното и визуално-пластичното изкуство.

Артистите от Представителството на СБХ съвместно работят с колегите си от Дружеството на пловдивските художници и с Дружеството на пазарджишките художници. През последните години има немалко общи събития. В тази експозиция са поканени да участват авторите Катя Бажлекова, Георги Хамалски, Михаил Маламски, Никола Стоименов, членове на Дружеството на пазарджишките художници, които са потенциални бъдещи членове на СБХ.

Общо в изложбата участват 24 автора с 70 творби в областта на живописта, графиката, рисунката, пластика.

Представителството на СБХ Пазарджик е с шестдесетгодишна история. То е учредено като група на художниците в Пазарджик на 21 януари 1956 година на събрание в отдел „Просвета и култура” на градския народен съвет. А правното узаконяване със статут на група на СБХ-Пазарджик става през 1961 година. От 9 март 1989 година се преименува в СБХ – Дружество Пазарджик, по късно се сменя наименованието – Представителство на СБХ – Пазарджик.

В момента  организацията се оглавява от Маргарита Иванова, която работи в областта на кавалетната керамика, монументална и малка пластика.

Представителството на СБХ – Пазарджик реализира общи изложби на своите членове в различни български градове, провежда пленери и артистични срещи.

Представянето в Градската художествена галерия-Пловдив се провежда с любезното съдействие на община Пазарджик.

Изложбата ще продължи до 24 май.