08станислав

Българската православна църква почита днес светите братя Кирил и Методий. 11 май е и патронен празник на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и професионален празник на библиотекарите.

С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от държава и Църква, вече се чества на един ден – само на 24 май.

След 1969 г. се провежда изкуствена секуларизация чрез отделяне на църковния от светския календар, затова днес вече има два празника – църковен (11 май) и светски (24 май).

През 1980 г., папа Йоан Павел II обяви славянските първоучители за покровители на Европа.