Общинския съвет в Ракитово е взел решение в подкрепа на запазване статута на Биосферен резерват към ЮНЕСКО за резерват Мантарица. Резерватът опазва вековни смърчови гори на площ от 1070 ха. Буферната зона на резервата е от 505 ха и се защитава като Защитена местност Серафимова поляна.

До 15 май остават броени дни и въпросът дали ще запазят престижния си международен статут стои пред резерватите Бистришко бранище (Столична община), Али Ботуш (община Сандански), Парангалица (Община Благоевград), Баюви дупки – Джинджирица (община Разлог) , Дупката (община Батак), Купена (общините Брацигово и Пещера), Чупрене (общините Чупрене и Белградчик) и Камчия (общините Аврен и Долни чифлик), съобщи екологът Тома Белев.

ЮНЕСКО е включило в листата на бисоферните резервати 669 обекта от 120 страни, 16 от които – български. Седем български биосферни резервата вече имат нови номинации. Община Белоградчик е потвърдила с писмо желанието си за подкрепа за статута на резервата Чупрене.  Утре изтича крайният срок 
за Паранагалица, Славянка, Камчия, Дупката, Купена и Баюви Дупки -Джинджирица. Досега категоричен отказ за подкрепа има от общините Банско, Хаджидимово и Аврен.