„Важно е да има приемственост и в тази връзка ще разчитам както на опита, така и на професионализма на всички бивши областни управители. Доброто, което е свършено, трябва да продължи, а и да се надгражда“. С тези думи на новия областен управител Стефан Мирев започна официалната церемония по встъпването му в длъжност.
Досегашният областен управител Златко Митрев се обърна с благодарност към служителите на Областната администрация за работата им по време на служебния кабинет. „Аз лично изпитвам сериозно удовлетворение от свършената работа по време на подготовката на изборите. Тук работят прекрасни професионалисти“, заяви Златко Митрев. Той пожела на новия областен управител в бъдещата му работа никога да  не му се налага да прибягва до екстремни мерки, каквито правомощия има.

Представен беше и новият заместник – областен управител Йордан Кожухаров – юрист, досегашен председател на Районна избирателна комисия – Пазарджик.

На първо място сред акцентите в бъдещата работа на Областната администрация ще е безопасността на движението, заяви Стефан Мирев. За съжаление, нашата област заема едно от челните места по пътно-транспортни произшествия и загинали- една от първите срещи ще е с началника на сектор „Пътна полиция“ на КАТ – ще бъдат обсъдени мерки за засилване на контрола и подобряване безопасността на движението. Друг важен приоритет ще е земеделието. Предстои среща и със земеделски производители, като областният управител ще държи с тях периодично да бъдат провеждани информационни кампании.

През втората половина на годината в областта ще се реализира кампания „Подкрепете българското“. Сред предстоящите задачи е почистване на речните корита още тази седмица.

Друг важен акцент в работата на Областната администрация ще е  подобряване на координацията между институциите. Всеки вторник ще има работни срещи с териториалните звена в областта. „Ще продължа и една от личните каузи на предишния областен управител Трендафил Величков – борба с бракониерството и опазване на горите, дивеча и рибата. Предстои среща с ловно-рибарските сдружения и структурите на МВР и за да се предотврати изтичането на информация тези срещи за предстоящите акции ще са в много тесен кръг от хора“, сподели Стефан Мирев. Като спортен човек той обеща съдействие и за ремонта на стадион „Любен Шкодров“. Стефан Мирев ще търси и решение на казуса с отказа на Медицинския университет в Пловдив да разкрие тук филиал за обучение на медицински сестри.