Започва мащабен проект за докарване на минералната вода до град Септември. След проверки е установено, че изворите на варварски минерални бани се използват неправомерно. Това става с формални разрешителни от басейнова дирекция и с абсолютни незаконни водопроводи към обектите на ползвателите.

За да се регламентира този процес, кметът на Септември Марин Рачев иска обособяване на санитарно-охранителни зони и премахване на незаконните водопроводи. По този начин ще се пресече самоволното включване към централния водопровод и сондажите. Във връзка с всичко това днес се предприеха първите действия за премахване на незаконните водозахранвания и освобождаване на сондажите от незаконни постройки, които неизвестни ползватели са зазидали все едно са тяхна частна собственост.

Парадоксалното е, че някои от строителствата са извършени директно върху уличните платна. Очаква се след тази акция вече напълно регламентирано да започне да се издават съответните необходими разрешителни за ползването на водата. Така ще се сложи край на нерегламентираните водопроводи, които влизат в съответния обект, а измервателните уреди се монтират избирателно на някои от тях.

Казано с по-прости думи – едно се отчита пред басейнова дирекция, друго се ползва, а остатъците се пускат в реката само за да няма вода за други абонати. Идеята на общинското ръководство е освен за Пазарджик да има минерална вода и за Ветрен дол и Септември. Успоредно с водопровода, който ще бъде подменен под улиците в Септември, ще се изгради и такъв за минерална вода с най-съвременни термо тръби.

„Няма да се спра пред нищо за да се освети този казус. Всички незаконни водопроводни отклонения ще бъдат премахнати до един за да се види какви са реалните количества, които са нужни на досегашните ползватели. Неприемливо е 2/3 от водата да се излива в реката при положение, че интереса към нея е огромен. След като се регламентират нещата съм сигурен, че с новите възможности, които ще се отворят, а именно – всеки желаещ да има право да ползва минерална вода, това ще доведе до икономически ръст в региона ни.

Времето на феодалите в нашата община свърши”, категоричен е кметът Марин Рачев. На среща с холандски производители на термо тръби днес, бяха обсъдени вариантите за видовете работи във връзка с бъдещото израждане на водопреносната мрежа за топла вода в Септември. Експертните мнения са на водещи специалисти в Европа, коментираха от канцеларията на кмета.