В пет от общо седем села на територията на община Белово, питейната вода съдържа микроорганизми, които застрашават здравето на хората, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик. Служителите са направили замервания на общо 24 населени места в областта, в периода от 2 до 15 май.
В Малко Белово, Момина Клисура, Габровица, Мененкьово и Сестримо водата е „обогатена“ с наднормено съдържание на колиформи и ешерихия коли, в количества многократно надхвърлящи допустимите норми.
НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Малко Белово Колиформи >200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 97 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Момина клисура Колиформи >200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли >200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Мененкьово Колиформи 25 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 8 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Сестримо Колиформи 70 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 70 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Габровица Колиформи >200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли >200 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Escherichia coli е грам-отрицателна бактерия, бацил, който обитава долния чревен тракт на топлокръвните организми, включително и човека. Съществуват много видове E. coli, повечето от които не са опасни. Инфектирането с enterohemorrhagic E. coli (EHEC), един от видовете, причинява диария, което само по себе си е опасно, заради риска от силно и фатално обезводняване на организма.
При някои заразяването с този вид бацил може да доведе до симптоми на анемия, бъбречна недостатъчност и дори до фатален изход при нелекуване.
Има щамове E. coli, които причиняват инфекция на уринарния тракт.

Заразяването
Заразяването с E. coli се осъществява посредством животински и човешки екскременти. Това включва и консумация на хранителни продукти и вода, които са заразени с бактериите.

E. coli може да попадне в месото по време на технологичната му обработка. Бактериите оцеляват в kehf, ако то не премине през необходимата термична обработка. Това е най-масово разпространената причина, поради която се отчитат случаи на пострадали хора.  Вредните микроорганизми попадат и върху другите храни, с които се сервира заразеното месо и повърхности, с които е било в контакт.

E. coli може да попадне и в млякото и съответно млечните продукти. За да се предпазите от заразяване, препоръчително е да консумирате пастьоризирано мляко и млечни продукти от пастьоризирано мляко. Този процес на обработка на млякото унищожава бактерията.

При плодовете и зеленчуците – особено пролетните листни зелени зеленчуци, филизи и кълнове – съществува също висок риск от инфектиране с E. coli, поради което е важно да се проявява интерес към условията, в които производителят добива продукцията си.

Специалистите също така препоръчват да се предпочита пастьоризиран сок от плодове, които има вероятност да са попадали в досег със заразени животински екскременти.

Водата също може да съдържа E. coli, ако екскременти попаднат в източника или по пътя на доставянето й. Рискът е съществен, ако пречиствателната станция и хлорирането на водата не отговаря на нужните стандарти. Заразяването е възможно и при плуване в замърсен басейн, бил той естествен или изкусвен.

E. coli може да се предаде и от човек на човек или битови вещи при недобро спазване на личната хигиена.

Извън стандарта попада и Капитан Димитриево, където пък водата е получила значително по-високо от нормата съдържание на нитрати. 
НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Капитан Димитриево Нитрати, mg/dm3 72,4 mg/dm3 £ 0,50 mg/dm3

Нитратите са химични съединения – соли на азотната киселина, които се използват широко в селското стопанство (за наторяване с минерални торове); в хранително-вкусовата промишленост (като оцветители и консерванти); за производство на бои, лекарства, пластмаси, стъкло, експлозиви и други.
Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти.
Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло, експлозиви.
 Нитратите са естествени съставки на растенията (постъпват в тях от почвата при наторяване) и основен източник на азот, необходим за растежа им. В узрелите зеленчуци и плодове се съдържа минимално количество нитрати. Количеството на нитрати в растенията е различно и зависи от някои фактори като: температура на растеж, слънчева светлина, влажност на почвата, ниво на азот в почвата.
 От хранителните продукти най-богати на нитрати са зеленчуците и консервираните меса (колбаси, пушени меса). Много по-малко до незначително е съдържанието им в млечните продукти и рибата. Някои растения имат способността да натрупват повече нитрати. Това са зеленчуците – маруля, пресен чесън, зелен лук, моркови, спанак, лапад, копър, червено цвекло, червени репички, тиквички, броколи и други. Те могат да бъдат опасни за здравето на човека само ако се консумират в много големи количества.

Предприетите мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването се изразяват в две предписания за хигиенни мероприятия, след което ще бъде извършено повторно пробонабиране и анализ.