В офиса на Областен информационен център – Пазарджик днес бяха наградени победителите в конкурс за кратък разказ на тема „Успешна човешка история чрез Европейски социален фонд“.

Конкурсът се организира от ОИЦ – Пазарджик в рамките на Национална кампания „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центрове в страната и цели популяризиране на 60-та годишнина от функционирането на Европейския социален фонд.

Тричленно жури класира шестте най-заинтригуващи разкази от общо получени единадесет. Победителите в конкурса, които ще получиха таблет са:

 • Алексия Бакалова, заглавие/послание на кратък разказ „От нищото към върха“;
 • 18оиц
 • Анна Тилова, заглавие/послание на кратък разказ „От човеколюбие“;
 • 18оиц1
 • Гергана Бенева, заглавие/послание на кратък разказ „Новият ден“;
 • 18оиц2
 • Мария Мадарова, заглавие/послание на кратък разказ „Заедно сме по-силни“;
 • 18оиц3
 • Нонка Михайлова, заглавие/послание на кратък разказ „Захаринка“;
 • 18оиц4
 • Петър Спасов, заглавие/послание на кратък разказ „Как ЕСФ успя да промени живота на най-добрите ми приятели“.

Целта на конкурса бе чрез кратки истории (до една стандартна печатна страница) да се представят успешни човешки истории, върху които ЕСФ е имал положително отражение. Основно изискване към кратките историите беше да разказват как помощта от Европейския социален фонд, получена чрез успешно изпълнени проекти, е помогнала на хора да си намерят работа, да подобрят своите знания и умения, да осигурят адекватна грижа за нуждаещи се в затруднено положение, да обменят опит в друг град или държава, да развият бизнес.

Екипът на ОИЦ – Пазарджик ще изпрати разказите на победителите до Централния информационен и координационен офис в администрацията на Министерски съвет, а най-малко едно от тях ще бъде включено заедно с останалите класирани от цяла България в печатно издание.