21рибари

По инициатива на риболовците от Ветрен се състоя среща с местният кмет Радослав Лютаков и общинският – Марин Рачев. Сбирката премина в духа на конструктивна дискусия относно бъдещето на язовира по пътя за местността „Паланката“, като кметът Рачев пое и конкретни ангажименти към риболовците.
В понеделник ще се извърши закърпване на пътя към язовира, който в момента е осеян с дупки.
Ще се направи и допълнително зарибяване на водоема с амур и толстолоб с пари, събрани от членовете на дружинката.
Марин Рачев предложи на присъстващите да учредят сдружение с нестопанска цел, което след това да получи язовира на концесия, за да го стопанисва. В последствие, ангажиментът на общинския кмет ще бъде свързан с поемане на част от разходите по функциониране на дружеството и поддръжката на язовира, в това число за почистване и облагородяване на водоема.
В миналото бившите кметове са лобирали определени лица да вземат язовирите на общината и единствено липсата на обследване и паспортизация на водоемите е била препъни камъчето това да не се осъществи.
Към момента тези процедури са финализирани, но и кметът на Ветрен и кметът на общината са на мнение, че трябва да се направи всичко възможно, което закона позволява, язовирите да се дадат за стопанисване и управление на местните дружинки, за да не се стигне до ограждане и ограничаване на достъпа на населението до тях.