На 21 май почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена – паметта на император Константин и неговата майка Елена.

През 313 година Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия във Византия.

Царица Елена отива на поклонение по местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Тези паметни събития се смятат за едни от най-важните в историята на християнската църква и затова императорът и майка му са канонизирани за светци.

Царуването на император Константин е едно от най-важните в историята, при него християнската вяра, тъй дълго преследвана, станала господстваща в обширната му империя.

Имен ден имат Константин, Елена, Костадин, Костадинка.

Елена Ели Елица Елео

нора

Коста

дина

Констан

тина

Констан

тин

Костадин Коста

динка

Пазарджик 1019 100 52 99 15 11 101 461 96
Алеко Константиново 49 8 0 4 0 0 0 13 3
Априлци 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Братаница 32 1 1 1 0 1 2 10 1
Величково 5 0 0 2 0 0 0 6 1
Гелеменово 9 0 1 0 0 0 1 3 1
Главиница 37 3 2 2 1 0 2 8 1
Говедаре 14 2 0 0 1 0 0 7 3
Дебръщица 18 0 0 0 0 0 0 3 0
Добровница 11 0 0 3 0 0 1 14 2
Драгор 16 0 0 2 0 0 1 11 3
Звъничево 19 5 0 0 0 0 0 11 2
Ивайло 35 3 0 2 1 0 0 15 6
Крали Марко 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Ляхово 8 0 0 0 0 0 0 2 0
Мало Конаре 36 4 0 1 0 0 2 30 9
Мирянци 8 0 0 0 0 0 0 2 1
Мокрище 13 1 2 2 0 0 0 9 5
Овчеполци 6 0 0 0 4 0 0 11 5
Огняново 24 1 1 1 0 0 1 17 8
Паталеница 16 1 1 0 0 0 1 8 3
Пищигово 13 0 0 0 1 0 2 3 4
Росен 2 1 0 0 1 0 0 1 0
Сарая 22 2 0 2 1 0 1 7 2
Сбор 2 0 0 0 0 0 0 1 0