В 13.30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик се открива Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи” с представяне на добри практики по изпълнение на Националните стратегии на МОН. Конференцията е двудневна – 30 и 31 май 2017 г., организирана от РУО – Пазарджик и Община Пазарджик.

Основната идея е работа по изпълнението на Националните стратегии на МОН, съхраняване и обогатяване на добрите традиции, популяризиране на иновативни педагогически модели и добри педагогически практики, с цел осигуряване на възможност за равен достъп и качествено образование на децата и учениците.

Участниците са директори и учители от училища и детски градини от област Пазарджик (община Пазарджик, община Белово, общ. Велинград, община Ракитово, община Панагюрище, община Брацигово, община Пещера, общ. Септември, общ. Стрелча) и от страната: от гр. Пловдив, гр. Кърджали, гр. Стара Загора, гр. Враца, гр. Варна, гр. София, гр. Елин Пелин, гр. Бяла Слатина, гр. Казанлък, както и от Испания: Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус и Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона.

В двата дни на конференцията ще бъдат представени и обсъдени 120 доклада – добри практики за изпълнение на следните Национални стратегии на МОН:

  • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година
  • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 година)
  • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 година)
  • Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 година)
  • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 година)