Във връзка с твърдения  на служителя на Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ АД и общински съветник Красимир Първанов, изказани от него на заседание на ОбС – Пазарджик, бихме искали да дадем разяснение.

      Г-н Първанов е със средно специално образование и то не е достатъчен аргумент, за да прави компетентни коментари и оценки, каквито биха могли да  направят лица със съответното образование по икономика и финанси. По-конкретно, в транспортния бизнес отчетната единица е пътнико километър. Това означава, че калкулирането е на база превозени пътници за дадения пробег, а не на изминатите километри.

„Превоз на пътници“ не е услуга, която е освободена от данък добавена стойност. В тази връзка „Тролейбусен транспорт –Пазарджик“ АД е регистриран по закона за ДДС, което задължава дружеството да предостави тази услуга, в съгласие с този закон.

Данъчната основа на билета за градски транспорт е 0,67лв., останалото е ДДС, което се отчита и внася всеки месец в приходната агенция. Ето защо, няма как сумата от продадени билети в размер на 396985,35лв. обявена в ГФО на фирмата, да е кратна на 0,80лв.

По отношение на генерираната годишна счетоводна загуба на фирмата, ще припомним, че откакто в дружеството влезе частен инвеститор, бяха направени многобройни инвестиции.

В материалната база на дружеството, бяха направени редица реконструкции и подобрения за над 200 хил.лв.  Бяха закупени 8 бр. нови тролейбуси на стойност 3,6 млн.лв. Реализирахме проекта „Автогара Пазарджик“  на стойност 1,2 млн.лв. Създадоха се нормални и достойни условия за труд, увеличено работно възнаграждение с над 35% от 2014г. към настоящия момент, въпреки намаляващите ежегодно приходи от билети и карти. Всичко това бе направено благодарение на частния инвеститор в „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“АД.

Жалкото в конкретния случай е, че група общински съветници се опитват да трупат политически дивиденти на чужд гръб, вместо да  разрешават градивни за града казуси.

В заключение изказваме възмущение от подобни клевети, които заблуждават обществеността и уронват престижа на дружеството, без съмнение – пример за успешно публично частно партньорство.

 

Управителен съвет на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ АД