На 1 юни 2017 година в Съдебната палата на гр. Пазарджик ще се проведе „Ден на отворени врати“ в Окръжен и Районен съд. Ученици ще имат възможност да посетят съдебно заседание и да вземат участие в представянето на лекция, свързана със защита на лични данни.

Програма:

 

10,00 ч.      Посещение на съдебно заседание на Районен съд –

                   Пазарджик (Зала № 4)

 

10,30 ч.      Презентация Колко „лично“ е личното пространство

                   онлайн? (Зала № 1)

 

11,00 ч.      „Председател за един ден“  – Даниан Георгиев, Гимназия

„Иван Аксаков“ (Кабинет на Председателя на Окръжен съд

– Пазарджик)

Провеждането на „Дни на отворени врати“ е насочено към популяризиране дейността на съда. Целта е повишаване правната култура на младите хора и постигане на по-добра информираност относно работата на институцията.