По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през първото тримесечие на 2017 г. е 18, което е с 35.7% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 144, като в сравнение със същия период на 2016 г. е регистрирано увеличение с 61.8% .

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 72.2% , с тухла 22.2% и с друга – с 5.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 78 сгради с 460 жилища в тях, Бургас – 75 сгради с 362 жилища, и Пловдив – 55 сгради със 157 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (51.4%), следват тези с две стаи (34.0%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – с 0.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2017 г. е 11 363 кв. м, или с 22.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 година. Жилищната площ също нараства (с 40.8%) и достига до 7 167 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 104.0 кв. м през първото тримесечие на 2016 г. на 78.9 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 230.0 кв. м, и Шумен – 194.5 кв. м, а най-малка – в областите Враца – 40.9, и Ямбол – 63.9 кв. метра.