Все още не е готова класацията на училищата за успеха на седмокласниците и няма пълна яснота кое от школата се е представило най-добре на изпитите през тази година. Предлагаме ви информация за класацията на училищата, която касае миналата година и би могла да послужи на родители и ученици да направят своя избор.

Обявяването на резултатите по-рано от определения срок ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика. Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание.

Материалът от 2016 г. – ТУК