Кметът на Пазарджик Тодор Попов ще връчи утре Удостоверение за въвеждане в експлоатация на многофамилна жилищна сграда на ул. “Осми март” №12, в областния град.

Сградата е с разгърната застроена площ 5 487,97 кв.м. Изпълнители на дейността, избрани по реда на закона за обществените поръчки по проектиране и строителство, е „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, които са извършили съответните дейности срещу сумата от 972 029,19 лв., с ДДС. По оценка на съответствие на разработения проект, строителен надзор и инвеститорски контрол са работили служителите на ДЗЗД „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” , срещу 24 366,57 лв., с ДДС. Удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата е № 66/15.05.2017г.

До края на тази година санираните блокове в Пазарджик ще бъдат четиридесет.