През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 102.6 хил., от които 57.4 хил. са мъже, а 45.2 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9%, а спрямо първото тримесечие на 2016 г. намалява с 2.2%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през първото тримесечие на 2017 г. е 46.5% (при 50.0% за страната), съответно 53.7% за мъжете и 39.8% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 17-о място в страната.

През първото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 100.1 хил., като 55.5 хил. от тях са мъже, а 44.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. с 0.8% и намалява в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. с 2.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 59.3%, съответно 64.4% за мъжете и 53.9% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент се увеличава с 0.9 процентни пункта, а в сравнение с първото тримесечие на    2016 г. намалява с 0.3 процентни пункта.