В националното външно оценяване по Български език и литература в седми клас през настоящата учебна 2016/2017 година от регион Пазарджик участваха 2024 ученици от 80 училища, с 60 по-малко  в сравнение с явилите се ученици през миналата учебна година.

Предвид намаляване на броя на учениците в съответния випуск се запазва тенденцията на намаляване на броя на явилите се на НВО.

494 ученици (24%) са работили само по първи модул, а 1530 ученици (76%) – по първи и втори модул. Анулирани са четири работи в частта „модул 2” и една в частта „модул 1” -поради нарушена анонимност.

Резултатите на учениците по БЕЛ от модул НВО и от допълнителния модул, изразени в цифри, според броя на получените точки, са

Средният брой точки по БЕЛ от двата модула за областта е 45,01 точки, като за модул 1 – 32.53 точки, а за модул 2  – 12.48 точки. През 2016 година средният брой на точките е съответно 13,5 за модул 1 и 25,7 точки за модул 2..

Най-висок резултат от 100 точки е постигнал ученикът  Георги Бориславов Георгиев от ОУ «Проф. Иван Батаклиев» – град Пазарджик.

Училище Община Населено място Български език и литература Брой  ученици
Модул 1 Модул1и Модул 2
1 ПМГ „К. Величков“ Пазарджик гр. Пазарджик 50,4 76,55 28
2 ОУ“Проф. Ив. Батаклиев“ Пазарджик гр. Пазарджик 46,58 71,30  129
3 СУ „Г. Брегов” Пазарджик гр. Пазарджик 41,49 62,43 82
4 ОУ „Хр. Ботев” Пазарджик с. Главиница 39,31 60,88 13
5 ОУ „Хр. Ботев” Велинград гр. Велинград 41,70 60,48 40
6 ІОУ „Св. Кл. Охридски” Пазарджик гр. Пазарджик 41,20 60,29 78
7 СУ „Г. Бенковски” Пазарджик гр. Пазарджик 39,38 60,25 104
8 СУ „Св. Св. Кирил и Методий” Велинград гр. Велинград 40,42 58,82 49
9 СУ „Св.Кл.Охридски“ Пещера гр. Пещера 39,71 57,85 40
10 СУ „Нешо Бончев” Панагюрище гр. Панагюрище 40,73 57,77 64
11 ОУ „К. Величков” Пазарджик с. Паталеница 40,27 56,81 13
12 СУ „Д-р П. Берон” Пазарджик гр. Пазарджик 30,04 54,59 82
13 СУ „Св. Кл. Охридски” Ракитово гр. Ракитово 32,61 47,26 47
14 СУ „Хр. Ботев” Септември гр. Септември 37,18 37,33 41
15 СУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сърница гр. Сърница 43,72 37,33 25

С най-висок среден резултат са седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик –76,55 точки. В списъка с най-високи резултати ги следват възпитаниците на  ОУ „Проф. Иван Батаклиев”- Пазарджик ( 71,30 т.  ), СУ „Г. Брегов”- Пазарджик ( 62,43 т.  ), ОУ „Хр. Ботев” ,с. Главиница (60,88 т.), ОУ „Хр. Ботев” – Велинград (60,48 т.); І ОУ „Св. Кл. Охридски” – Пазарджик (60,29 т. ), СУ „Г. Бенковски” – Пазарджик (60,25 т.), СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велинград (58,82 т.).

И тази година най – ниските резултати по БЕЛ са в училищата, чиито  ученици са изцяло от ромски произход – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Пазарджик ; СУ „Д. Гачев”- Пазарджик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Мало Конаре; ОУ „Неофит Рилски”, гр. Велинград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачево, общ. Септември

Резултатите по БЕЛ са сравнени само по показател „среден брой точки” от двата модула.