Катя Михова, директор на ОУ «Христо Ботев», с. Карабунар

В ОУ „Христо Ботев” с. Карабунар през месец май, 2017 г. се проведоха три публични изяви на групите по проект на „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

В първата публична изява участваха учениците от група «Информационни технологии» Те подариха на всеки първокласник по случай Празника на буквите, изработената от тях книжка с илюстрирани гатанки

Във втората изява – тържествен концерт по случай деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24-ти май участваха групите за занимания по интереси по проекта «Музика 5-8 клас»  и «Хореография».

09карабунар2

В третата публична изява, проведена на 30.05.2017 г., посветена на приключване дейността по проекта за учебната 2016/2017 г., се включиха учениците от всички групи – за преодоляване на обучителни затруднения по математика – 3 клас, български език – 4 клас и математика – 5 и 6 клас и от групите за занимания по интереси – по информационни технологии и отново музика – 5-8 клас и хореография.

09карабунар4

Учениците от групите за преодоляване на  обучителни затруднения от начален етап пътешестваха в света на знанието с «Веселото влакче», като първа спирка беше математиката. В този етап от пътешествието, децата от трети клас, чрез решаване на математически задачи, изработиха красиво цвете от геометрични фигури, след което зададоха на публиката забавни задачки-закачки. На втора спирка – български език, четвъртокласниците представиха чрез подходящи стихчета и песни знанията си за частите на речта. Последва карнавал на приказните герои –  публиката трябваше да отгатне имената на герои от любими детски приказки. Учениците от пети и шести клас решаваха отново математически задачи и отговаряха на въпроси по  предварително подготвена презентация.

По този начин учениците от групите за преодоляване на  обучителни затруднения показаха, че са попълнили някои свои дефицити, в резултат на което са повишили своите образователни постижения.

Учениците от групите за занимания по интереси  демонстрираха  усъвършенстване на  своите умения в областта на дигиталните компетентности, музиката и танцовото изкуство. Учениците от «Хореография» изпълниха с настроение, удоволствие и талант танците «Хайде да играем» и «На хорото». Група «Информационни технологии» представиха чрез презентация всички продукти, които са изработили през учебната година. Група «Музика 5-8 клас» изпълниха с вдъхновение популярни и обичани български  песни.                На публичните изяви по проект «Твоят час» присъстваха кметът на с. Карабунар – г-н Иван Каменарски, много родители на учениците и бивши ученици на училището. Най-възрастната, 90-годишна, бивша учителка в с. Карабунар Мария Перостийска и Борислав Джонев – местен бизнесмен и общественик, поднесоха цветя на всички учители.