Областният управител Стефан Мирев проведе второто за 2017г., заседание на Областния съвет за развитие. Домакин на събитието беше кметът на община Лесичово Серьожа Лазаров. Присъстваха кметове и зам. кметове на общини, председатели и представители на общински съвети, представители на сдружения на работодатели от областта. По покана на областния управител в заседанието взеха участие директорът на Областно пътно управление – инж. Мая Шимбова и управителят на  „Напоителни системи” ЕАД клон Тополница – Николай Чалъков.

Инвестиционната програма на Областно пътно управление Пазарджик за 2017г., предвижда ремонти и поддръжка на републиканските пътищата I, II  и III клас, преминаващи през територията на област Пазарджик. Предстоят текущи ремонти на път I-8 – Костенец-Белово-Септември-Пазарджик, II-37 – Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат. До края на месец юни ще започнат ремонти и изкърпвания и на път III–803–Драгор-Динката-Калугерово-Лесичово. Въпросът за ремонт на третокласния път преминаващ през община Лесичово беше поставен от кмета на общината Серьожа Лазаров. Два пъти повече са предвидените финансови средства за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища в област Пазарджик за 2017г., в сравнение с 2016г. Предвижда се поставяне на нова хоризонтална маркировка, нова осева линия, а в момента се изготвя и задание за подмяна на знаковата маркировка на  някои  от републиканските пътищата в областта. Паралелно с ремонтите се провеждат и мероприятия по почистване на канавките и изсичане на храстова растителност.

По искане на кмета на община Лесичово, днес започва почистването на напоителния канал „Гелемен арк”, в района на детската градина, училището и гробищния парк в с. Калугерово. Създадена е необходимата организация от  „Напоителни системи” ЕАД клон Тополница – и кметство Калугерово. Бяха обсъдени въпроси свързани със стопанисването и поддръжката на отводнителните канали с цел предпазване от заливане на земеделските земи и терени в регулацията на населените места. Ползвателите на вода за напояване от „Напоителни системи” ЕАД клон Тополница, са на територията на общините Пазарджик, Септември, Лесичово и Пещера.

Членовете на Областния съвет за развитие подкрепиха предложението на кмета на община Панагюрище Никола Белишки, да бъдат преразгледани проектите на споразумения между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и Закона за геодезията и картографията /ЗГК/. Въпросът ще бъде представен на предстоящото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе през м. септември. Домакин ще бъде кметът на община Пещера – Николай Зайчев.