Пазарджик – изписано с разноцветни букви, това се чете ако гледате от пл.“Константин Величков“ към сградата на едноименния театър, в областния град. Надписът е създаден по инициатива на Съвета за младежка политика и е на български, защото по този начин младите искат да утвърдят значението на кирилицата.

Нашата азбука е една от официалните, на които се пишат официалните документи на част от страните членки на ЕС. Припомняме, че освен латиницата и гръцката, отскоро в семейството е приета и славянската или българската писменост.

12надпис1 12надпис2