Изкърпване на трасето Пазарджик – град Ветрен през септемврийското село Бошуля се извършва в днешния ден. Изцяло е свалена асвалтовата настилка в петдесет метров участък на пътя в близост до Бошуля, това налага движение само в едната лента на пътя, в засегнатия отсек. В тази част ограничението на скоростта е 40 км. , голяма част от вадачите се движат с над допустимата междуселищна скорост заради опнатият като конец път, днес обаче има реална опасност от произшествия, напомнят от „Пътно управление“. IMG_1712