На зрелостните изпити през май 2017 година се явиха ученици от 38 средни училища в област Пазарджик. ДЗИ по български език и литература положиха 1816 зрелостници (приблизително с 5% повече от предходната учебна година).

Общият успех за областта е Добър 3,96. При сравнение със средния успех за областта през май 2016г. (добър 4,01)  се наблюдава намаляване на успеха с 0,05.  Средният брой точки от ДЗИ по БЕЛ е 46,58 точки. Показаният среден успех е по-нисък от средния за страната. По този показател регион Пазарджик се нарежда на 24 място от 28 региона.

Двама зрелостници от ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик получиха оценка Отличен 6,00.  Слабите оценки по ДЗИ- БЕЛ са 15 % от общия брой или общо 278 ученици получиха оценка – Слаб 2. Отличните оценки /5,50-6,00/ са 8 % или общо 154 зрелостници.

Училища с най-висок успех от ДЗИ по български език и литература:

училище Бр. явили се Среден успех
ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик 224 5,20
СУ „В. Левски“, гр. Велинград 45 4,81
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Велинград 72 4,74
СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище 62 4,71

Училища с най-нисък успех от ДЗИ по български език и литература:

училище Бр. явили се Среден успех
СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново 17 2,83
ПГЛПМ „В. Левски“ , гр. Пещера 14 2,72
ПГ „Хр. Смирненски“ , гр. Ракитово 7 2,68

 

РЕЗУЛТАТИ

от  II ДЗИ, 2017 г.

На втория ДЗИ в област Пазарджик се явиха 1366 зрелостници, като най-много са зрелостниците, положили изпит по биология и здравно образование – 566. Те показаха среден успех 3,96, който е същия като предходната учебна година. Пет зрелостници получиха оценка Отличен /6,00/.

В рамките от 0,12 до 0,85 е спадът в средния успех по учебните предмети философски цикъл (0,09), математика (0,12), немски език (0,15), химия и опазване на околната среда (0,42), френски език (0,59), руски език (0,85).  В следващата таблица са представени резултатите по учебни предмети:

II ДЗИ по Бр. явили се Среден успех
Математика 67 4,21
История и цивилизация 52 4,10
Физика и астрономия 3 4,98
География и икономика 273 3,47
Химия и опазване на околната среда 8 4,99
Философски цикъл 53 3,61
Биология и здравно образование 566 3,96
Английски език 300 5,42
Руски език 1 4,07
Немски език 55 5,48
Френски език 5 4,68

Повишение на резултатите се наблюдава по история и цивилизация (0,28), по география и икономика (0,14) и  по английски език (0,86).

Най-добре са се представиха зрелостниците по чужди езици, по химия и опазване на околната среда и по физика и астрономия.  По английски език има 33 зрелостници получили оценка Отличен /6,00/, 20 от които са  от ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик. С оглед на коректността при анализите следва да се вземе предвид броят на явилите се зрелостници по всеки предмет.

На ДЗИ по желание – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, се явиха по 2 зрелостници, които показаха среден успех съответно  5,74 и 5,65.

На ДЗИ по желание – философски цикъл и по история и цивилизация се явиха по 1 зрелостник. Техните оценки са съответно Отличен /5,89/ и добър /3,53/

Най – добри резултати на матурите тази година показаха учениците от ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик. Сред тях се отличават двама зрелостници, които са получили пълни шестици от матурите:

  1. Спасимир Делчев Шишиньов се яви на три матури, с резултат три пълни шестици – БЕЛ, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.
  2. Диана Лазарова Кръстева с две шестици на ДЗИ по БЕЛ и английски език.

За първи път завършващите професионално обучение имаха право да изберат да не се явяват на втора матура, а вместо оценка от нея в дипломата им да се запише средноаритметичната оценка от държавните изпити по професия. 501 зрелостника се възползваха от тази възможност.

Предстои, училищата да направят обстоен анализ на резултатите от ДЗИ, като отчетат всички фактори, довели до понижаване, запазване или повишаване на успеха от изпитите. Въз основа на изготвените количествени и качествени анализи следва всяко училище да изгради своя стратегия за работа върху подобряване качеството на подготовката на зрелостниците и резултатите от образователно-възпитателния процес, като всеки от учителите направи изводи и с оглед на спецификата на преподавания от него предмет.

За РУО-Пазарджик предстоящи са разглеждането и анализът на резултатите на всяко училище. Проблемите и срещаните трудности, както и добрите практики при подготовката на учениците за ДЗИ ще бъдат обект на внимание на съвещанията с директорите и учителите от областта  и в хода на работата през учебната година.