Рядко се жалвам, особено в публичното пространство. Но всичко си има своите граници! Аз съм от тия хора които в ежедневието си използват ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ, значи съм болшинството.

Искам да попитам управата в гр. Велинград, колко често се качва в градския автобус???

И дали изобщо сте се качвали??? Имате ли поне някаква малка представа как пътуваме ние „обикновените„ граждани? Ако не, ще Ви отворя завеса. Ние пътуваме като в КОНСЕРВА. ЗАДУХ. СМРАД НА ИЗПОТЕНИ ХОРА.НА МНОГО ИМ ПРИЛОШАВА.ТЕ СЛИЗАТ…Другите щото са далече държат фронта.

За пенсионери, инвалиди въобще отделна тема…До КОГА??? КАК ТАКА ДА НЯМА ПРОЗОРЦИ?

Значи съм длъжна да направя извода: автобусите не се предназначени за градския транспорт!Климатик?Боже за какво говорим!? ИКОНОМИЯ!!!Или местната власт да обърне ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМА ИЛИ ЩЕ ПРИЗОВАВАМ ХОРАТА ДА ПИШЕМ ПЕТИЦИЯ И ДА ОПРАВИМ ПРОБЛЕМА, НЕ НА МЕСТНО НИВО А МАЩАБНО! 

Лилия Николова, Велинград

Случаят не е единичен, вече ви информирахме и за друг, но в Пазарджик – ТУК