Лично мнение относно ремонт на булевард „Александър Стамблийски“ в град Пазарджик

Проблемът на предлаганото от Общината решение, според мен е унищожаването на пространственото взаимодействие на северния тротоар с прилежащото застрояване (магазини и кафенета), за сметка на паркоместа за автомобили. Този тротоар е богатството на тази улица и е естетвено продължение на пешеходната зона и връзка на няколко квартала, училища и големи търговски обекти с центъра.

В този си участък ул. „Ал. Стамболийски“ е част от центъра на Пазарджик, по него не минава линия на градския транспорт, няма големи обществени сгради, до които да е крайно необходим автомобилен подход. В момента там се минава трудно с автомобил, но чудесно се ходи пеша. След предлаганата промяна, ще продължи да се минава трудно с автомобил, ще стане неприятно и да се ходи пеша.

Създавайки удобства на автомобилистите няма да ограничим и без това натоваренето движение в центъра. Напротив създаваме предпоставки за ежедневни произшествия, на които сме свидетели, като тези по бул.“Цар Освободител“, „Цар Шишман’ и „България. Необходимо е да има целенесочена градска политика за насърчаване на пешеходно движение в центъра и създаване на система от велоалеи.

С лека ръка унищожавме чудесни условия за пешеходците, за сметка на автомобилите. Разхождайки се по бул“Ал. Стамболийски“ се вижда , че по тази улица има живот, хората спират, разговарят, а в следствие на подхода в досегашните реконструкции на улиците, изгубихме този съществуващ дух на уют и място за социални контакти. Хората в града намаляха, велосипедите почти изчезнаха, колите се увеличиха десетократно.

Задължение на Общината е дърветата в града планувано да се поддържат и при необходимост да се подменят, тротоарите да се ремонтират качествено, естетически и да са достъпни за хора с увреждания. Не ми допада и практиката напоследък, вместо тротоарни плочки отново да положим червен, жълт или син цимент.

Приемливото  решение е да останат само предвидените в проекта паркоместа, успоредни на пътното платно покрай южния тротоар, като максимално се запазят съществуващите дървета и в краен случай по северния тротоар да бъдат изпълнени места за паркиране отново успоредно на платното и то само в определени участъци (например до Пътно управление).

Обществената реакция по този казус още веднъж показва, че за решаването на подобни важни за града проблеми е необходимо широко обществено обсъждане и организиране на архитектурни конкурси, от които да се извлекат необходимите идеи и професионални решения.