Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“, който се ръководи от директора на РИМ-Пазарджик Борис Хаджийски, проведе среща с министъра на културата Боил Банов. На срещата присъстваха от страна на Министерството на културата още и Амелия Гешева – заместник – министър на културата, Мирела Тотева – началник на кабинета на министъра на културата, Екатерина Джумалиева – държавен експерт в Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерство на културата.

            От страна на Сдружение „Български музеи“ участие в срещата взеха Борис Хаджийски /директор на РИМ-Пазарджик/, председател на УС, проф. д-р Николай Ненов /директор на РИМ-Русе/, зам.-председател на УС, доц. д-р Светла Димитрова /директор на ЕМО „Етър“-Габрово/, член на УС, доц. д-р Соня Пенкова /директор на НВИМ – София/, член на УС.

            Двете страни обсъдиха важни въпроси, свързани с промени в Закона за културното наследство, с дейността на музеите и художествените галерии, със съвместната работа между Министерство на културата и Сдружение „Български музеи“.

            Министърът на културата изказа задоволство от дейността на Сдружение „Български музеи“, както и от сериозния експертен опит на организацията, като декларира, че Министерството ще търси мнението и подкрепата на Сдружението по проблемите, свързани с развитието на музейната мрежа в страната.

            Одобрена бе идеята на Сдружението за създаване на съвместна комисия, която да предложи изработване на стандарти за численост на всички музеи и галерии в България. Беше подчертано, че Министерството на културата ще следи за работата на музеите и галериите за тяхната активност, както и за отношението им към културното наследство и публиките.