Учениците, класирани по първо желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране, съобщиха от РУО на МОН – Пазарджик.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – в срок от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

В трети етап на класирането участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г. включително. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2017 год.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране се осъществява в приемащите училища – със свободни места след трети етап, в срок до 04.09.2017 год. по определен от директора ред. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

За справки, консултации и допълнителна информация на разположение са комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, както и Областната комисия по приемането на ученици в VIІІ клас за учебната 2017/2018 година в РУО-Пазарджик.