Работни места за лица с висше образованиe

3 Химик аналитик
1 Лаборант
3 Технолог биотехнологичен синтез
2 Биолог

Работни места за лица със средно и основно образованиe
4 Техник,асансьорна техника
1 Електромонтьор
1 Работник,разтягане обувки на калъпи
2 Сезонен работник земеделието
3 Шивач,обувки
1 Крупие
2 Работник,товаро разтоварна дейност
3 Шивач обувки
1 Крупие
1 Чистач/Хигиенист
3 Машинен оператор обувно производство
9 Дърводелец
2 Склададжия
1 Конфекционер,обувки(ръчно)
1 Обслужващ магазин
1 Обслужващ работник промишлено производство
1 Пекар
1 Камериерка
2 Машинен оператор
1 Апаратчик химически процеси
3 Общ работник
1 Шлайфист
2 Работник кухня
1 Пакетировач
4 Готвач
12 Манипулант,промишлеността
2 Машинен оператор шиене
4 Механик промишлено оборудване
2 Оператор сушилня(химически и други сродни на тях процеси)
3 Машинен оператор,смесване в химически и други сродни на тях процеси
2 Началник смяна
8 Сервитьор
1 Шлосер монтьор
3 Продавач консултант
1 Водач мотокар
1 Работник строителство
1 Помощник готвач
1 Общ работник оранжерия/парник