Днес и утре Пазарджик е домакин на двудневна конференция в рамките на международния проект „Растем заедно с ЕКО ресурси“ по Програма „Еразъм +“ към Европейската комисия.

Водещ партньор по проекта е Община Кочани, Република Македония. Другите партньори от Македония са ОУ „Раде Кратовче“ и неправителствената организация „ Сдружение за подкрепа на икономическото развитие“ –   от град Кочани. От българска страна, освен Община Пазарджик, участват още ОУ “Св. Климент Охридски“ и „Център за устойчивост и икономическо развитие“ гр. Пазарджик.

На редовната сесия на ОбС Пазарджик днес предстои и съветниците да приемат Стратегия за развитие на трансгранично партньорство в областта на образованието между двете общини, които трябва да разработят обща стратегия за включване на „енергоспестяващите“ познания и навици в общинските образователни планове или стратегии.  Целта на проекта е с помощта на съвременни интерактивни средства за обучение на учениците от двете училища да се дадат начални познания и да се създадат навици по енергийна ефективност и употреба на възобновяеми енергийни източници.

Проектът съдържа няколко етапа: Обучение на учители по физика, математика, химия и биология от двете основни училища. Създаване на наръчници за учителите по съответните предмети, които да им помогнат да включат познания и навици за енергоспестяване и ВЕИ в своите дисциплини, които да са съобразени с възрастта на учениците. Тези наръчници ще се създадат съвместно от учителите и представителите от НПО. Обучение на децата по темите за енергийната ефективност и употребата на възобновяеми енергийни източници. Проектът е с продължителност две години и ще приключи през септември.