Особена бдителност да проявяват пастирите, пчеларите, ловците, туристите, собствениците на вилни и земеделски имоти, горските работници и дърво секачите, събирачите на билки, горски плодове и гъби!

1.Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на неизгасени фасове може да предизвика неконтролируема огнена стихия.

2.Не изхвърляйте  фасове от автомобилите, с които преминавате  покрай или през горски участъци.

3.Не изхвърляйте стъклени бутилки дори и пластмасови съдове – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

4.Не палете огън в гората освен на специално обозначените и устроени за това туристически места в близост до водоизточници – реки, потоци, чешми водоеми и др.

5.Никога не палете огън при наличие на вятър.

6.Разчистването на сухи клони и др. е забранено чрез изгарянето им, те трябва да се извозват на определените за това места.

7.Възпитавайте децата си на правилните действия при възникване на пожар и на основните правила за пожарна безопасност при излети в гората.

При откриване на признаци на пожар в гората търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на телефон 112, като оставите вашите данни за връзка – имена и телефон.

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик