Служители на РУ-Велинград и лесничеи от Държавно горско стопанство „Селище“ предприемат активни съвместни действия за противодействие на незаконната сеч и бракониерския лов.

От днес екипи на управлението и горски стражари провеждат активно наблюдение и патрулиране в зоната за отговорност на ДГС „Селище“. С помощта на засиления контрол се очаква драстично намаляване на случаите на незаконен добив на дървесина, както и на бракониерските набези над дивеча в района.