Инициативният комитет за запазването на дърветата при предстоящия ремонт на бул. „Александър Стамболийски“ в Пазарджик представи, в деловодството на общината, графичен проект на внесеното вече предложение за промяна на проекта за корекции на централната градска улица, съобщи Костадин Деянов.
Предвижда се запазване на съществуващата до момента организация на движението с две платна с ширина от 2х3,50 м. Обособяване на джобове за паркиране (2,00м.) за сметка на част (1,50 м.) от тротоарите, които се разполагат успоредно на платната за движение. Възможно е разполагане на 75 бр. паркоместата.
Върху северният тротоар се изпълнява двупосочна велоалея ( 2х1,00м.) пешеходна надлъжна алея с ширина 2,40м. и частично намаляване (около 1,00м.) на част от площите за нискостеблено озеленяване.
Южният тротоар е с преобладаваща надлъжна пешеходна алея с ширина 3,50 м.
Съществуващите дървесни видове и по двата тротоара се запазват изцяло.

04вариант1
Вторият вариант отговаря на европейските тенденции за намаляване на автомобилите в центровете на градовете и създаване на предимства за пешеходците и велосипедистите. Той включва преобразуване на движението по булеварда в еднопосочно, изграждане на успоредни на платното паркоместа само по северния тротоар и велоалея до тях. Предвижда се нова организация на движението с еднопосочно на запад платно с ширина от 4,00 м. За сметка съществуващото до момента северно пътно платно се обособяват:
– лента за паркиране (2,00м.) успоредна на платното за движение . Възможно е разполагане на 53 бр. паркоместата. – двупосочна велоалея ( 2х1,00м.) задигната на нивото на северния тротоар.
И двата тротоара запазват досегашните си габарити – южен 5,00м., северен – 9,80 м.
Съществуващите дървесни видове и по двата тротоара се запазват изцяло.

04вариант2

И при двата варианта се запазват съществуващите дървета.
Граждани на Пазарджик, изберете вашия вариант. Елате на общественото обсъждане на 10 юли (понеделник), от 18:00 часа, в голямата зала на Младежкия дом – Пазарджик! – призовават от Инициативния комитет.