Работна среща с младежи, участници в проект „Европейски младежки форум на селските райони” проведе кметът на община Стрелча Стойно Чачов. Инициативата се финансира по проект „Еразъм +”, а участници в нея са 30 младежи на възраст до 25 години от шест европейски държави – България, Италия, Испания, Румъния, Латвия и Хърватия.
Стрелча е малка община, неподмината от демографската криза. И тук проблемите в този смисъл са ниската раждаемост и застаряващото население. Ето защо приоритет на общинското ръководство е политиката за задържане и осигуряване на условия за развитие на младите хора. Община Стрелча не само следва и стриктно спазва изискванията на националната политика в тази сфера, но и си поставя и допълнителни цели на местно равнище, заяви кметът Стойно Чачов. Не можем и не искаме да спрем свободния избор на младите хора за придвижване и реализация, но можем да осигурим условия, заради които те да предпочитат родния си град. За година и половина ние доказахме, че усилията ни са насочени в тази посока. Ще продължим да работим активно, категоричен бе градоначалникът.