Буйни треви и дървета растат върху зидовете на някогашната голяма крепост Батрахокастрон, която се издигала на хълма Тъмра, край днешно Брацигово. Тя е била проучвана от археолога Христо Джамбазов, който посочва нейното точно местонахождение – на около 2.5 км. западно от родопския град. В подножието ѝсега и в миналото е разположена блатиста местност, която тукашните хора познават като Вриса.

06жабя3

В превод от гръцки името на крепостта е Жабя крепост, вероятно заради жабешкия хор, който нощем огласял простора, озвучаван от множеството „кикерици“ в блатото.

Батрахокастрон е спомената в хрониките на Никита Хониат, като една от най-важните крепости в отбранителната система на тази част от Родопите, от времето на Второто българско царство. Тя е била построена от византийците, а по-късно с хитрост придобита от Иванко, убиецът на цар Иван Асен I.

Независимо от предателството, което той извършил спрямо династията, след смъртта на цар Петър, Иванко приема да стане съюзник на цар Калоян в битките му срещу ромеите. Никита Хониат пише, че една от големите победи над византийците е благодарение на алчността им. Жабя крепост, по това време се управлявала от Мануил Камица, а Иванко бил в Баткунион, днешният Баткун.

Той успял да събере голямо стадо от охранен добитък и го ползвал за примамка, като заръчал на свои войници и ромейски воннопленници да придружат добичетата през Хемус до Търновград, където да го дарят на цар Калоян.

06жабя1

Тъй като добре познавал грабливия нрав на ромеите, Иванко предположил, че те ще се опитат да откраднат стадата и да освободят своите. Така и станало, а предводителят им Мануил Камица бил толкова сигурен в победата си, че наблюдавал невъоръжен отстрани. Това дало шанс на Иванко и войската му да излязат от засадата и да обградят протостратора и охраната му и да го заловят жив. След това да завземат и крепостта му.

06жабя4

И до днес, ако отидете в тази красива местност ще видите останките от крепостта, която представлява неправилен многоъгълник. Зидовете са направени от камък, споен с хоросан и натрошени тухли и керемиди. Дебелината му варира от 1.5 до 2 м.

До крепостта можете да отидете пеша, тръгвайки от Брацигово в местността Грамадите, трябва да се отбиете вляво по пътеката виеща се към планинското било. От върха ще видите като на длан Брацигово – Пещерската котловина.

* Снимки: pepopepo