Община Пазарджик стартира реализацията на проект „Монумент“, който представлява информационна система за разположените на територията на Пазарджик монументи и паметници на културата с използване на NFC технология, съобщи днес кметът Тодор Попов.

Проектът е разработен от екип IT специалисти е спечели първа награда на национален Хакатон в столицата. В състава на групата има двама пещерци – С.Г. и Димитър Смилянов, Ангел Венчев от Пазарджик и Милан Миланов от София. Програмистите са създали продукт, който дава максимално улеснен достъп за гражданите и гостите на Пазарджик до информация, за всеки един от изложените на територията на града монументи, произведения на изкуството, важни обекти с историческа, архитектурна и художествена стойност.

Всеки един от обектите, който ще бъде обхванат от проекта се обозначава с трайно прикрепена към обекта или около него табела, с минимални размери и наименование на обекта.

Върху табелата има символ за надлежност на обекта към този проект и възможността да се получи детайлна информация за обекта ,посредством NFC  или QR технология. Получаването на информацията се активира чрез приближаване на мобилен телефон към табелата, който ще активира вграден в табелата чип /при наличие на NFC технология на телефона/ или ще прочете QR кода / при липса на NFC технология на устройството/ . Това действие ще активира браузъра на телефона и ще отвори конкретната страница с информация за съответния обект.

Проектът предвижда информацията да бъде предоставяне на 2 езика – български и английски. Информацията ще бъде детайлна и актуална , като има възможност тя да бъде актуализирана във времето. На конкретната страница ще има препратки, към близки монументи и произведения на изкуството.

От потребителска гледна точка, туристът с минимални усилия достъпва полезна, пълна и актуална информация по лесен начин. Това представлява един от най – преките и достъпни способи, дори и по – малко известните забележителности на Пазарджик да достигнат до по – широк кръг от потребители. Това е един изключително иновативен подход, отговарящ на начина на живот и комуникация на съвременните млади хора, проектът ще се реализира в Пазарджик за пръв път в страната.

В момента се изготвя списък с обектите, които ще бъдат включени в проекта.