До края на днешния работен ден се приемат документи за конкурса за Генерален директор на БНТ.  Един от кандидатите за поста е нашият земляк Иван Гарелов. Той публикува своята концепция за развитието на Националната телевизия на страницата си във фейсбук. Ето какво пише в програмата на телевизионера известен и като „Мистър панорама“:
БНТ – РЕСТАРТ

Концепция за развитие на БНТ

Според огласени в средата на април 2017 година пийпълметрични данни Българската национална телевизия заема по гледаемост все по-рядко трето, все по-често четвърто, понякога и пето място сред телеви-зиите с национално покритие. В усреднени цифри рейтингът на БНТ е десет пъти по-нисък от този на най-гледаната комерсиална телевизия. Общественото/държавно субсидиране по дефиниция в белия свят отива в посока, противоположна на комерсиалната. Слизането обаче под определен праг зрителски интерес рискува да срине едно дългогодишно ключово медийно присъствие.
Професионалният ми опит досега не ме е подвеждал, а сега не вижда удобното за БНТ решение в следването на масовия “вкус”, нито в рабо-лепност спрямо статуквото, защото то “дава парите”.
Част от моя опит е превръщането на авторитарната телевизия в най-демократичната и бързо реформираща се институция в началото на прехода. Днес, както тогава, е отново огромна необходимостта от реабилитиране на професионализма в журналистиката, от вглеждане във всеки един български гражданин/зрител и от изваждането му от анонимността на недоволната тълпа, от възраждането и поддържането на интегритета в българското общество, от фокусирането върху общите ни фундаментални цели.
Моята цел е БНТ да стане силна българска обществена телевизия. Все още БНТ е обществена номинално и държавна реално.
Какво представлява БНТ днес
БНТ оставя смесени чувства в наблюдателя, който е имал търпението да проследи внимателно програмите ѝ през последните години.
В БНТ1 наблюдаваме отделни проблясъци на предавания, които са с високо качество и отговарят напълно на изискванията за обществения характер на медията. Те опровергават дежурното оправдание, че именно тези ограничения обричали продукцията на скука и липса на атрактивност. Достатъчно е да се споменат форматите Голямото четене или Ръкописът. В същото време програмата на БНТ1 като цяло е така разхвърляна и хаотична, че постиженията потъват в общата посредствена продукция; в програмния баласт потъват и някои качествени и явно неприоритетни за мениджмънта на БНТ предавания. Очевидното лансиране на малко избрани продукции е за сметка на всичко друго – “световните” успехи на един сезонен сериал са скъпо рекламирани, отбелязването на началото на поредния сезон най-вероятно струва колкото дългогодишния бюджет на седмични рубрики, като “Бразди”. Нормално е авторекламата на един про-дукт, с вложен в него голям финансов ресурс, да е по-силна от тази на друг. Но не е нормално лустросани парчета от програмата да прикриват немарливостта към останалите 90 % от нея.
Каналите БНТ2 и БНТСвят са с неясна или сбъркана концепция. В момента БНТ2 е кошче за всичко, а БНТСвят е предназначена за някакви въображаеми емигранти от стари времена, изпитващи единствено и само носталгия към старо кино и телевизионно съдържание, оформено в посредствена днешна визия, дооформена в социалистическа конфекция. Така нареченият спортен канал БНТ HD се пълни с каквото падне измежду непостоянната схема на спорта.
Хаотичната и разхвърляна програма на четирите канала е пълна с предавания, непомръднали в своето съдържание от тоталитарно време. Две са главните причини за този резултат: 1. липсата на иновативно мислене, интелектуално безсилие и главно на професионален интерес у състави-телите на програмата, концентрирани върху лична изява и материална изгода; 2. липсата на нормална логика при изграждането на структурата на БНТ. Тя е създавана през годините по случайни критерии, които в основата си не са променени и до днес.
Регионалните телевизионни центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе са ценност на БНТ без аналог у нас. В момента тези четири малки обществени телевизии със сериозни неизползвани възможности, присъстват с кореспондентски включвания в националната информа-ционна линия и произвеждат новини и сутрешен блок, които се излъчват паралелно на сутрешния блок на БНТ. “Умно и рентабилно”.
В общата многопластова картина от продукцията на БНТ особено място заемат новините и публицистиката. Според моя професионален опит, новините на БНТ са най-добрите от всички национални телевизии — най-смислени, най-подредени, най-обективни. Очевидно тук прозира един друг исторически опит — този на годините на прехода, когато БНТ успя да се превърне от авторитарна в демократична телевизия, изиграла съществена роля в демократизирането на България. Уви, новините на БНТ не са предпочитани от зрителите пред тези на другите национални телевизии. Не може и да бъде иначе, след като БНТ сама се е предала – нейните ръководители не смеят да излъчват централната емисия на По света и у нас в пряка конкуренция в същия часови пояс с централните новини на водещите комерсиални канали.
За съжаление, не могат да се кажат същите добри думи за публицистиката в БНТ. Там много ясно си личат следите от избуялата в последните години зависимост на медиите от политически и икономически фактори, довела България до позорното 113 място в ранглистата за свободата на словото. Никак не е трудно да се разчете кои от тези фактори в кои предавания имат най-силно влияние. Изглежда това носи и добра лична изгода, след като почти всички во-дещи на политически публицистични предавания заемат и важни ръководни длъжности в йерархията на БНТ.
Заплащането на един труд два пъти е също основен проблем на БНТ, който демотивира професионалистите и обединява посредствеността около политически и корпоративни интереси. Така се ликвидира всякаква вътрешна конкуренция, а за външна – да не говорим.
Особено драстично е изтичането на средства чрез големия брой т.нар. „нещатни“ репортери, които получават хонорари за своята продукция, а щатните разчитат на малката си заплата, за която треперят. Страхотно управление. И БНТ, на минус с 25 милиона лева, пак ще плаче на рамото на държавата. Вероятно ще получи „допълнителни“ средства. И ще стане още по-зависима.
Всичко това обяснява защо е толкова ниско самочувствието на работещите в БНТ. Веднъж за това, че работят в телевизия, която не е конкурентноспособна. И най-вече – заради ниското си социално положение. Ако се запушат дупките, през които изтичат средствата на БНТ и се рационализира финансовото управление, това може и трябва рязко да се промени.
Освен че се излъчва частично цифрово, тук-там аналогово и все още масово кабелно, като всяка медия БНТ излъчва и лошото самочувствие на своите създатели. И зрителите безотказно “улавят” това излъчване.
Как БНТ всеки час да извоюва и запазва най-високата медийна титла – лидер в общественото доверие? Как да стане тази титла всепризната като съдържание и обществен статут извън простите количествени показатели на рейтинга? Къде е ключът към истинския РЕСТАРТ на БНТ?

БНТ и зрителите
Защо и как това трябва да се случи?
Днес БНТ (за разлика от времената на своята единственост) да иска да се хареса с всеки свой продукт на всички еднакво и едновременно би я дефинирало най-малкото като обречена – тъкмо търсенето на всеядност произвежда посредствени предавания и поддържа представата за общест-ве-ната телевизия като за въплъщение на средност, скука и ретроградност.
С други думи, битката за зрителите ще бъде спечелена от БНТ, кога-то отчете уникалността на всяка група зрители и се съобрази с разнопосочните им навици, социален статус и достъп до информация.
Програмите на БНТ
В момента те са четири. Ако четем “етикетите” им в заявките и намеренията на настоящото ръководство, те са специализирани, а ориги-налните им съдържание и програмни схеми – съобразени с най-новите тенденции в медийния (кросмедиен и пр.) бизнес. Както се разбра обаче от описанието на днешната картина, етикетите са едно, а реалното съдържание – друго.
Нашите предложения накратко са следните:
БНТ1
Водещият канал на БНТ ще се преструктурира в информационно-публицистичен. Ще запази жизнените традиции в новинарските жанрове на медията, като ги развие в актуалните форми и динамика на съвременното телевизионерство. Ще ползва разпространителските възможности на съвременните технологии, ще реабилитира етиката на професионалната журналистика, на нейните обективност, плурализъм и професионализъм. Информацията и публицистиката са фундаментът на общественото доверие и стойност, които БНТ трябва да притежава, поддържа и увеличава. БНТ ще се стреми да постигне ролята на арбитър, на водещата информационна инстанция, респектираща зрителската аудитория и субектите на активната политика и обществения живот.
Какви са водещите ни стратегически и програмни решения за постигане на тези намерения?
• Реабилитиране и развитие на професионалната журналистика в нейните стандарти и правила. Произвеждането и разпространението на едно-странчива, непотвърдена и лъжлива информация издигна т.нар. постистина като водещо понятие в нашето цивилизационно пространство. Противодействието на огромния и все по-дискредитиран информационен поток е равната отдалеченост от всички партизирани гледни точки, търсенето на собствен път към истината, двойно и тройно потвърждение на информацията, историческа и актуална информира-ност и компетентност на журналиста, която поставя новината в контекст и я вижда в проблемна и времева дълбочина – т.е., цялата;
• Чисто вътрешно финансиране на новините, на разширените репортажи, на филмираната и студийна публицистика; отказ от чуждестранен и/или политически източник на финансиране ; отказ от обвързване на лица на информационно-публицистичната линия на БНТ с политически, икономически и чуждестранни позиции и интереси чрез външно финансиране на информационен продукт на БНТ – последният е забранен според Закона за радио и телевизия, но очевидно е заобиколим в настоящата практика;
• Централната емисия на По света и у нас ще се препрограмира в 19.00 ч. Крайно време е БНТ да се конкурира пряко с другите национални оператори – единственият начин да заслужи и утвърди позицията на национален информационен лидер;
• Дневните новини се профилират – напр., кратки национални и международни в 9.00 ч., социални и регионални в 12.00 ч.; ще се излъчват форшпан новини 3-5 мин. на всеки кръгъл час;
• Пряко on line излъчване на новините и коментарните рубрики, последвано от моментална възможност за повторения с лесен достъп по всички генериращи информация устройства;
• И днес БНТ полага сериозни усилия за модернизация на уебсайта си, където може да се получи актуална информация без наличен достъп до телевизионен приемник. Трябва обаче да се обърне внимание на мобилните комуникации и създаването на различни мобилни приложения за активиране на уебсайта на БНТ, с приоритет новините.
• Разширяване на емисиите с коментарни слотове на живо веднага след новините; анализът на събитията веднага след тяхното случване е реакцията, която позволява качествено проследяване на новините в развитие в хода на деня;
• Разширен пояс за коментари и анализи от 18.00 ч. и след централната емисия ПСН; ежедневният двоен публицистичен пояс (преди и след централната емисия) от понеделник до петък ще стартира с репортерски преки включвания 18.00-19.00 ч., и ще продължи след централната емисия ПСН със студийни коментари 20.00-20.30 ч.-21.00 ч.; анализът максимално близо до самите новини ще изпреварва сутрешните блокове на следващия ден и следобедните студия на живо на националните комерсиални и кабелните телевизии през уикенда;
• БНТ1 ще поддържа документалистки програмни слотове от собствена и чужда документалистика;
• БНТ1 ще поддържа информационна линия за добри новини и за български постижения в различни професионални сфери у нас и в света, за заслужаващи поощрение социални и благотворителни каузи;
• Събитията, значими на национално ниво и на празничния календар ще присъстват тематично в повечето рубрики на редовната програма; преките включвания ще се отразяват с най-добро визуално-техническо качество, с по-силно журналистическо присъствие;
• БНТ1 ще запази своя политематичен профил, като увеличи и позиционира в праймтайм – ранен, централен и късен, – премиерните излъчвания на своята оригинална продукция от сериали, на копродукции с партньорите от EBU и други телевизионни оператори, на по-прецизно селектирани закупени сериали на водещи европейски и световни телевизионни компании, с техни повторения и на фондови програми в дневните делнични часове;
• В уикенд програмата БНТ1 ще поддържа политематичния си профил, като съчетае публицистика и кино:; 1. през деня и вечерта – филмови премиери на собствена оригинална продукция, на копродукции и на класически и нови филми на световни компании и разпространители, киномаратони в различни жанрове от нова и архивна продукция; 2. обширен вечерен пояс за коментар и анализ на седмицата от страна на т.нар. знаменитости – привличащи аудитория от всички поколения актуални представители на изкуството и шоубизнеса.
БНТ2/Култура
Чрез създаването на 24-часов канал, ангажиран с триадата култура-образование-наука, БНТ ще изпълни функциите за поддържане и развитие на националния културен фундамент, регламентирани в чл.6 от Закона за радио и телевизия (ЗРТ), според който обществените електронни медии: осигуряват достъп до националните и световните културни ценности и популяризират научните и техническите постижения чрез разпростра-нението на български и чужди образователни и културни програми и предавания за всички възрастови групи; осигуряват чрез програмната си политика защита на националните интереси, общочовешките културни ценности, националната наука, образованието и културата на всички български граждани без оглед на етническата им принадлежност; поощряват създаването на произведения от български автори; поощряват българското изпълнителско изкуство.
БНТ2 ще докаже, че БНТ е субект на българската култура, неин тво-рец и разпространител. Цел на БНТ2 ще е да образова, информира, вдъхновява и развива човешкия потенциал на българската аудитория.
Предлагаме следните стратегически и програмни решения за БНТ2/Култура:
• Създава се на мястото на т.нар. регионален канал БНТ2;
• Обществен съвет към БНТ2/Култура от представители на граждански и творчески организации от изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм ще участва в изготвяне на програмната политика и ще следи за обществената реакция на текущата програма.
• Част от оригиналната драматургична театрална и кино продукция на БНТ2/Култура изисква разработване на тригодишна и на ежегодна стратегии за управление и финансиране;
• Настоящият Продуцентски център Студия Екран преминава като Студио Екран в структурата на БНТ2/Култура; финансирането по чл.71 т.2 от Закона за радиото и телевизията (БНТ отделя за филмово телевизионно творчество не по-малко от 10% от субсидията от държавния бюджет и фонд „Радио и телевизия“) преминава към БНТ2/Култура;
• Извежда като свой приоритет развитие на аудиторията и осигуряване на достъпа на населението до културни дейности (виж чл. 23 и чл. 54 от Конституцията на Република България);
• Програмното съдържание на БНТ2/Култура ще е насочено към всички възрастови групи, с фокус развитие на детска и младежка аудитория и изграждане на ценности и вкус към участие в културни дейности;
• Приоритет на БНТ2/Култура ще е привличането на традиционно най-трудната и претенциозна аудитория – тази с добро образование, с изграден вкус, с широки интереси, със скептично отношение към т.нар. мас-медии, с влияние върху нагласите и мнението на обществото; дори този зрителски сегмент разбира, че телевизиите и специализираните онлайн платформи се превръщат във водещи разпространители на драматургичните изкуства;
• БНТ2/Култура ще изгради целодневна линия от 3-5-минутни спот новини и обзорна информационна емисия в 21.00 ч.; часовете на културните новини по БНТ2 няма да съвпадат с часовете на новините по БНТ1; новините на БНТ2 ще ползват информационната продукция на БНТ1, на регионалните центрове и на международния обмен; ще поддържат образователен акцент с актуална информация от институти на образованието у нас и в света;
• Приоритет на БНТ2 ще е да съдейства на българското училище, днес то е на път да изгуби битката с мощни източници на съмнителна, нискокачествена информация и модели на поведение;
• Образователната програмна линия ще развива оригинални и лицензионни формати, конкурси и игри – конкурентната среда привлича младежка и детска публика; примери за подобни ефикасни 3-6-месечни формати са Голямото четене, Великите българи, Българските събития на ХХ век, Ръкописът; програмната линия на риалити форматите от висок клас ще продължи и ще се развие в БНТ2:
• БНТ2 ще поддържа фондовата програма, като я поставя в атрактивен контекст; и стократно излъчвани родни кино-класики, които често хаотично запълват програмни квадратчета, ще бъдат преоткрити в коментари и фондови материали за техните създатели, в паралели със световното кино; програмен потенциал за клубно кино имат и световни класики, и легендарни сериали от миналото на БНТ; позиционирани с кратък въвеждащ коментар в късен вечерен делничен или ранен следобеден уикенд пояс, архивните филми информират и разширяват погледа отвъд все по-уеднаквената сегашна продукция, а лицензиите им са финансово изгодни;
• БНТ2 ще надгради традициите на БНТ в религиозно-специализираната информация и публицистика, ще засили акцента върху духовните проблеми на съвременността, ще актуализира разговора за вярата, църквата, новите “религиозни войни”, наследените от историята антагонистични стереотипи;
• БНТ2 ще създаде рубрики за културата и традициите на малцинствата;
Опитът да се направи национален тв микс с регионални фрагменти под шапката на БНТ2 се оказа очевидно неуспешна формула. Предлагаме следните концептуално нови структурни и програмни решения:
Регионални телевизионни центрове
• БНТ възстановява регионалните програми на телевизионните си центрове в Пловдив, Варна, Благоевград и Русе; възстановяването им се вписва напълно в стратегията на ЕС – Европа на регионите;
• Четирите канала поемат тематично и събитийно прилежащи към центровете области от страната; имената на обновените регионални програми ще са БНТ Мизия, БНТ Море, БНТ Тракия и БНТ Пирин; четирите суперобласти на покритие могат да присъстват в новото общо брандиране като очертани четвъртини от картата на България в различни цветове;
• Икономическата криза и свиването на рекламния пазар затвори повечето местни електронни медии, а оцеляващите са маргинализирани – в резултат е налице огромна информационна потребност от регионални новини.
• Общото решение за програмите на “малките БНТ” е следното: ще са политематични с новини, публицистика, културно-образователни, спортни и забавни предавания; обща част в програмните схеми ще са часовете на новинарските емисии, които не съвпадат с новините по БНТ1, като всяка регионална телевизия излъчва синхронно с другите своите новини; от гледна точка на рентабилността ще има еднакви програмни слотове; тяхното запълване ще се предвижда, когато БНТ договаря лицензии – напр. ще се предвиди регионално излъчване при закупуване на чужди филми и сериали:
• Основната част от новинарския екип в досегашната дирекция БНТ Свят и региони ще се слее с екипа на Продуцентски център Новини – така БНТ ще има един общ нюзрум; останалата част от екипа под шапката на настоящата дирекция ще подготвя програмата за новата версия на БНТСвят;
• Съответно на предлаганите програмни и структурни промени дирекция БНТ Свят и региони ще прерасне в дирекция БНТ Регионална и световна програма, която ще изпълнява координиращи функции между централата на БНТ в София и регионалните центрове; по отношение на БНТСвят дирекцията ще изпълнява продуцентски функции.

БНТСвят
За да е успешен, телевизионният обществен канал за българите по света е крайно време да бъде съобразен като съдържание с техните настоящи социално-демографски характеристики – повечето са наши сънародници, ко-ито през последните три десетилетия потърсиха работа и нов живот зад граница. Това са основно активни, работещи българи, които имат своите специфични културни, образователни и информационни потребности. Съобразен с техните ниво и потребности, сателитният канал на БНТ ще се промени коренно.
• БНТСвят ще престане да предлага телевизионен продукт с архаично-носталгичен елемент, с ретро звучене и визия. Неговата нова формула ще е на една модерна витрина на туристическите възможности на България. Днес туристическата ни индустрия е с най-голям дял в брутния вътрешен продукт; секторът има огромен дял в трудовата заетост;
• Каналът е качен на сателит със свободен достъп – задължително е представителна част от неговата продукция да бъде озвучена или субтитри-рана на чужди езици;
• Каналът ще структурира програмата си така, че да бъде реализирана – т.е. видяна, а не похабена с еднократно излъчване, от зрители във всички часови зони; това предполага структуриране на 8-часова ежедневна програмна схема с две последващи повторения;
• Допълнително финансиране за новата формула на БНТСвят ще се търси в: класическата комерсиална реклама, спонсорски заставки, външно финансиране на програмни линии и предавания, откупуване на програмно време, продуктово позициониране, финансиране по линия на обществени поръчки, реализиране на проекти, финансирани по европейски програми;
• Обект на новата формула на БНТСвят ще са потребностите и интересите на българите зад граница – те ще бъдат информирани за актуалния политически живот, икономическата обстановка, социалните проблеми, културата и спорта, възможностите за почивка, спорт и развлечения, новостите в трудовото и социално законодателство, промените в пенсионната система, живота на българската диаспора по света, българските културни и музикални изяви зад граница;
Новата формула за БНТСвят предполага и ново ребрандиране на продукта – евентуално ново заглавие, нова визия, нов виртуален облик на студия, нови заставки, ново лого. Работен вариант за ново заглавие на канала – Bulgaria Travel /България Травъл.
БНТHD/Забавление и спорт
Т.нар. спортен канал ще се преосмисли като спортно-младежка програма. Конкретните предложения ще са реални след сключване на договори със спортните федерации и притежателите на лицензионни права за излъчване на спортни прояви. Програмирането ще произтече от годишните договори и съответни излъчвания. Те ще бъдат последвани от конкретни решения за останалата част от програмата като обем и цикличност. Намеренията ни са допълнителната на спорта програма да е таргетирана към младата аудитория – с оригинални и закупени музикални формати, класации, рубрики за любителски спортове и занимания в свободното време, привлекателни цели на пътешествия у нас и по света, новини от IT сектора и пр.
Финансиране
От приемането на ЗРТ през 1997 г. се смениха n на брой правителства от всички сектори на политическото пространство, но по една или друга причина финансиране на т.н. обществени медии извън волята на управляващите не се случи. Разбира се, начинът на финансиране е в ръцете на законодателите, по-точно в изпълнението на настоящия ЗРТ, но ние ще работим за промени в следната посока:
• Финасиране на БНТ/БНР чрез периодично (например на 5 г.) определян процент от някои от макроикономическите показатели – брутен вътрешен продукт, национален доход и т.н. По този начин ще се получи справедливо финансиране, независимо от волята на управляващите – справедливо, защото ще зависи от моментното състояние на икономиката: при ръст сумата ще се увеличава независимо, защото процентът ще се приема с консенсус в Парламента и няма да подлежи на промяна поне 5 г.;
В условията на безкрайния български преход и придружаващата го перманентна финансова криза е необходимо да се полагат системни усилия за оптимизиране на разходите и увеличаване на собствените приходи.
По разходите
• Ще започнем с проверка, анализ и одит на финансовото състояние: налични активи, пасиви, вземания и задължения към трети лица и институции и т.н. Подробният анализ ще позволи да се вземат правилните управленски решения за подобряване на цялостната дейност на БНТ;
• Ще направим преглед на управленската структура и оптимизирането й с цел закриване/сливане на излишни/дублиращи се дейности и звена. За пример може да се посочи наличието на повече от един нюзрум в БНТ;
• В телевизия, в която най-голям относителен дял от разходите отива за създаването на програма, най-сериозна икономия следва да се очаква от оптимизирането на нейната структура и съдържание. Това предполага спиране на скъпи предавания с дублиращи се теми и съдържание, инве-стиране в по-икономични формати, внимателна и прецизна преценка кои значими събития следва да се отразяват от обществената БНТ и т.н.;
• Публичност и прозрачност на разходите. В момента една от най-добре пазените тайни е как обществената телевизия изразходва предоставения й обществен ресурс.
По приходите
• В момента БНТ е достигнала долна мъртва точка по отношение на собствените приходи с незавидните 5-6 милиона годишно (преди време и при несравнимо по-ниски цени на рекламата сме достигали над 35 млн. лв). Причината следва да се търси или в производството на негледаема програма, или в лош мениджмънт на процеса;
• ЗРТ ограничава рекламата в БНТ до 15 мин. в денонощие и 4 мин. на час, без времето между 19.00 и 22.00 ч. (чл. 90 от ЗРТ), но дава възможност в регионалните програми и при излъчване на значими спортни и културни събития това ограничение да отпадне. В последните години БНТ не е използвала тази законова възможност при предаването на нито една олимпиада, световно първенство или Евровизия;
• Ако се въведе реално продуцентският принцип на производство, като се обвържат разходите за създаване на една тв продукция с нейния рейтинг (количествен и качествен) и се създаде възможност продукцията да акумулира част от реализираните приходи, това в кратък срок ще доведе до значително увеличаване на собствените приходи;
Продуцентска структура и принцип на производство
Предвиждаме да възстановим изцяло продуцентския принцип на планиране и производство във вида, в който бе въведен на база опита на ВВС. Вътрешните правила, които ще разпишем, ще определят:
• Видовете продуценти в БНТ;
• Финасирането на продукциите;
• Планирането на производството;
• Отговорностите на всеки продуцент по отношение на теми, съдържание, производство, излъчване, набиране на собствени приходи и рейтинг на неговата продукция;
• Всеки екип – изпълнителен продуцент, сценарист, режисьор, оператор, редактор, директор на продукция, тонрежисьор, режисьор на пулт, монтажист и пр. зад “отделното заглавие” извън единния Нюзрум, не са щатни служители. С тях се сключват временни договори за конкретни заглавие, дейност и срок;
• Дирекция БНТ1 и Нюзрум произвежда информационните емисии ПСН, спортните информационни емисии, както и новините в сутрешния блок; тук не се прилага продуцентския принцип; новинарското производство се извършва в затворен цикъл от щатни служители;
• Досегашните главни редакции на Актуална публицистика, Спорт и Денят започва ще преминат на продуцентски принцип, без това да се отразява на актуалния им режим на работа;
• Дирекция Телевизионна техника и производство ще премахне “крепостното право”: една мощност с две до пет смени, само за нея, за цял живот, независимо дали има или няма работа с тях;
• Финансова дирекция трябва да се преструктурира в посока влизане на нейни служители пряко в продуцентските направления, работейки като част от екипа на направлението;
• Влизане на служители на Правен отдел в продуцентските направления.

Система за заплащане на труда на работещите в БНТ
• Административен и технически персонал: работна заплата + тримесеч-но допълнително материално стимулиране;
• Творческо-реализационни екипи: заплата + ежемесечни доплащания за художествени резултати и/или рейтинг.
Административно-реализационна структура
Съгласно ЗРТ и програмните приоритети на БНТ, тя следва да е:
• Генерален директор – “последният подпис”, главният продуцент, програма-та максимум;
• Управителен съвет – орган, призван заедно с генералния директор да осъществява оперативното и стратегическо управление на медията;
• Обществен програмен съвет със статут на периодично заседаващ орган, който разработва и контролира програмните стратегии по отношение на изпълнението на обществените функции и ангажименти на БНТ;
• Програмен директор – стратегията и тактиката, координацията между производството на съдържанието за всички програми; вътрешен програмен съвет към него от директорите на отделните канали ще е “шапката” на програмното планиране и излъчване (такова звено в умален вид ще фигурира в управлението на всеки канал);
• Дирекция БНТ1 и Нюзрум (захранва с новини всички програми на БНТ)
• Дирекция БНТ2/Култура
• Дирекция БНТ Регионална и световна програма
• Дирекция БНТHD/Забавление и спорт
• Дирекция Телевизионна техника и производство
• Дирекция Административно-правни и финансово–стопански дейности
• Дирекция Маркетинг и продажби
Технологично развитие
Актуализирането на технологичната база ще включва следното:
• Завършване на цикъла във формат HD; модернизиране на ця-лостния комплекс с подмяна на модулната система, централен видео рутер, окабеляване, даващо възможност за надграждане от HD към 4К и дори 8К сигнали; преминаване към IP технология за пренос на видео и звукови сиг-нали, централизирано управление на цялата технология и нейното наблю-дение; преминаване към цифрово предаване на радио микрофони от сту-дио до крайно излъчване;
• Интегриране на модерна графична система с възможност за виртуални графики в реално студио и виртуално студио;
• Дигитализиране на целия наличен аналогов архив:
• Внедряване на най-нова и ефективна за поддръжка новинарска система; свързване и на регионалните центрове в актуалната NRCS систе-ма;
• Въвеждане на МАМ и трафик система; приоритет днес е бързо-то и лесно намиране на информационно съдържание и контролирането на неговото използване;
• Създаване на поне два модерни OB-VAN за работа в HD/4K за заснемане на значими продукции – напр. Българското председателство на EС през 2018 г., на водещи спортни събития, на приоритетна и скъпа, най-вече оригинална филмова продукция в 4К формат;
• Въвеждане на модерна мултимедийна среда в студията;

Хората на БНТ
Дали новите стратегии и програмни схеми на каналите на БНТ, заедно с реалното въвеждане на продуцентския принцип на структуриране и производство няма да доведат до болезнени съкраще-ния? В БНТ има подготвени хора, на които трябва да се даде възможност да бъдат истински полезни и отличени с добрата си работа. Промените в облика на отделните канали ще доведе до реорганизация на трудовите ресурси и осмисляне на трудовата заетост. Новите стратегии и програмни схеми предполагат по-гъвкаво материално възнаграждение, като се мотивират професионалистите, които носят телевизията на гърба си. На-пълно реално е да въведем безплатно дневно и вечерно хранене на рабо-тещите екипи.
Да работиш в БНТ трябва да означава отговорност, но и удоволствие.
Да работиш за БНТ трябва да е чест и гордост.