Поздравителен адрес и плакет от Централния съвет на Съюза на ветераните от войните бе връчен на Атанаска Георгиева Балева, по повод нейния 90 годишен юбилей. Документът бе предаден на ветеранката от Отечествената война от председателя на Областния съвет Петко Генуров.
Атакаска е току що навършила 17 години Атанаска, когато се записва доброволец в армията и след кратко военно и медицинско обучение заминава за фронта като медицинска сестра. През 1944 и 1945 година в Унгария тя оказва медицинска помощ по време на боевете във втората фаза на Отечествената война.
За дейността си е награждавана с медали и други отличия. След завръщане от фронта активно участва в обществения и политически живот в Пазарджик и със своя всеотдаен труд допринася за възстановяване на страната в тежките след военни години. 

Като ветеран от войните активно се включва и в живот на Пазарджишката организация на СВВБ за което е награждавана с български и руски юбилейни възпоменателни медали по повод 70 годишнината от победата над хитле-ристка Германия. На тържествата за отбелязване на тези годишнини тя беше асистент на знамето на 27 Чепински пехотен полк който участва в боевете при Драва и достигна до Австрия.

На тържественото заседание в Областният съвет на СВВБ Пазарджик юбилярката получи много поздрави от своите колеги – ветерани, съмишленици и потомци на участници във Втората световна война. 

Със свое решение Областният съвет отличи Атанаска Балева с грамота, финансова и материална награда.
Трогната от вниманието и грижите на съюза тя изказа своята сърдечна благодарност на Централния и Областен съвет и заяви, че и в бъдеще до колкото позволяват силите и ще се включва отново в дейността на организацията .