Община Сърница организира търг за продажба на общински автомобил „Ауди“ – А6. Колата е бяла на цвят и е произведена през 1996 г.  Началната тръжна цена е 800 лв. , а депозитът за участие е 80 лв., допълниха от общинска администрация.  Таксата за участие се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 23.08.2017 г. Цената на тръжната документация е 10 лв. Заявления по образец за участие в търга с тайно наддаване се подават в запечатен плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 23.08.2017 г. Към заявлението задължително се прилагат документите съгласно указаното в образеца.