По спомените на Михо Стефанов публикувани във вестник „Татар Пазарджик“ през 1909 година по време на третата обиколка из отечеството през август 1872 година Левски основава революционни комитети в селата Братаница, Паталеница, Црънча, Баткун, Дебращица, Радилово и Огняново, разказва Марена Вачкова, секретар на читалище „Зора“ в Радилово.

В Паталеница срещата е с Ангел Гагов и Темелко Попов, в Дебращица – с Атанас Попов и братя Паунови, в Црънча – с братя Шаркови, в Огняново – с Тодор Хайдуков. Отбиват се да нощуват в манастира „Св. Св. Петър и Павел “ близо до Баткун и там се срещат и разговарят с игумена Йеремия и Дякона Софроний. „Ний във всичките села, които обиколихме, основахме комитети и турихме началото на идеята за нашето освобождение“- пише Михо Стефанов.

18Batkun_Monastery_Iz1

В Паталеница съзаклятниците нощували в баткунския манастир „Св.Св. Петър и Павел“ където бил учреден комитетът им. И до днес в светата обител се пази скривалището на Васил Левски.

В село Радилово Васил Левски пристига придружаван от Михо Стефанов и Никола Ръжанков в къщата на Васил Атанасов /Кичука/ и основава революционен комитет в състав: Недельо Иванов, Васил и Тодор Вачкови, Георги Димитров Предьов и Васил Атанасов /Кичука/.

Със създаването на комитета, радиловци заживяват с надеждата за скорошното освобождение. Дейността на комитета е прекъсната след новината за смъртта на Апостола, за да бъде продължена през 1876 г. със славното участие на Радилово в Априлското въстание.

Днес в селото бе отбелязана 180  годишнината от рождението на Васил Левски.