Актрисата Мая Бежанска ще направи детски лагер на Юндола, това ще стане в рамките на проект „Алтернативно лято – 2”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.

Основната му цел е да изгради социално отговорно поведение и осъществи ефективна превенция на актуалните форми на зависимости и нарастващата агресия сред 120 млади хора от всички целеви групи на програмата (от 15 до 29 г.), живеещи на територията на областите Пазарджик и Пловдив, като по този начин подобри качеството на живот и средата, в която живеят.

По проекта ще се проведат 4 дискусионни форума за тестване на предложените дейности; 2 обучения в рамките на 2 програми за превенция на зависимости и агресивно поведение за общо 120 деца и младежи в Пазарджик и Пловдив; 2 изнесени тренинга:  „Екип Юндола” и „Алтернативно лято”, с общо 40 участници. Единият ще се проведе от специализиран екип под ръководството на актрисата Мая Бежанска, а вторият – под ръководството на опитния планинар и ръководител на екстремни експедиции Генади Матвеев.

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г., и ще продължи 3 месеца.

Днес в Пазарджик се състоя и пресконференция, на която обстойно бе представен проектът и на която присъстваха Димитър Русинов, актрисата Мая Бежанска и опитният планинар Генади Матвеев.