В летните месеци дворовете на жители от село Симеоновец изпитват остра нужда от вода за напояване на насажденията в тях.

Над селото има водоем за напояване, но водата от него не се използва ефективно и реално се губи.
Във връзка с това по искане на жители от селото хората на Марин Рачев възстановиха тръба, която тръгва от микро язовира и отвежда водата надолу към полето. На посочено от хората място в селото беше изградено отклонение, така, че да може да се пуска водата в горната част на Симеоновец. 


Досега по вадите, по които стигаше до селото водата се губше, а така по тръбата това ще се ограничи до минимум. Има искане от други хора да се направи и втори такъв водопровод за поливане. Планира се след като се подсигурят средства за материалите да се изгради и втори водопровод за другата част на селото. Придобивката за симеоновци стана факт с дейното участие на местния жител Станимир Хаджиев – Тери, който с помощта кметицата и на още няколко души участваха в реализацията по искането на хората в селото.