Договор за провеждане на професионално обучение чрез работа /дуална система за обучение/  бе подписан на 21 юли 2017 г от изпълнителния директор на „Асарел-Медет” АД инж. Делчо Николов и инж. Лушка Апостолова, директор на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище.  Договорът регламентира обучението на 34 единадесетокласници от Гимназията на територията на дружеството, което ще стартира от началото на предстоящата учебна 2017/2018 година, като два дни в седмицата учениците ще работят в реална производствена среда. След завършването си, гимназистите от специалностите “Добивни и строителни минни технологии”, “Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”, “Минна електромеханика”, “Автотранспортна техника” и ”Пътностроителна техника”, ще получат професиите „минен техник” и „техник транспортна техника”.

Учениците ще  сключат трудови договори с предприятието, според които  ще работят по 7 часа  дневно в „Асарел-Медет” АД  и ще получават 90% от минималната работна заплата, разпределени пропорционално на изработените часове. Гимназистите ще се трудят под погледа на обучени наставници от дружеството и учители-методици, които ще се грижат за усвояването на професионалните знания и практически умения от своите възпитаници. Наставниците и преподавателите ще оценяват текущо и в края на годината резултатите на учениците.

След подписване на договора изпълнителният директор инж.Делчо Николов подчерта, че „Асарел-Медет” АД е сред първите в страната предприятия, които приемат пилотния випуск, който се обучава  по новата система. „Горд съм, че реализираме на практика една инициатива, започната още преди  3 години от покойния  проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Въвеждането на дуалната форма на професионално обучение е една от най-ефективните мерки за разрешаване на основния проблеми на бизнеса – липсата на квалифицирани кадри. Благодаря на нашите партньори от Гимназията, на другите големи панагюрски дружества и на Община Панагюрище, с които обединихме усилия около тази идея дори преди да е готова законодателната рамка”, припомни инж. Николов.