Актуален списък на средищните училища на територията на община Пазарджик ще бъде представен за обсъждане на предстоящата сесия на ОбС, която е насрочена за следобеда на този четвъртък. Ето какво е предложението внесено от кмета Тодор Попов в деловодството на съвета.

1.НУ,, Кирил и Методий“ с.Черногорово

за учениците от с.Крали Марко, с.Овчеполци, с.Тополи дол, с.Цар Асен и с.Росен, където няма училища. Учениците от селата Цар Асен, Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с.Тополи дол  и с.Крали Марко се предвижват по транспортна схема.Общият брой на пътуващите ученици е 43.

2.ОУ ,,Асен Златаров“ с.Черногорово

за учениците от с.Овчеполци, с.Тополи дол, с.Цар Асен ,с.Росен и с.Пищигово, където няма училища Учениците от селата Цар Асен, Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с.Тополи дол и с.Пищигово се предвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 19.

 3.ОУ,,Васил Левски“ с.Величково

за учениците от с.Памидово, където няма училище и учениците се предвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 28.

4. ОУ ,,Отец Паисий“ с.Гелеменово за учениците от с.Априлци и с.Сбор, където няма училище. Учениците от село Априлци ползват специализиран превоз, а от с. Сбор по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 59.

5.ОУ,, К.Величков“ с.Паталеница

за  учениците от с.Црънча и с.Дебръщица, където няма училище. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 47.

6.ОУ,,Стефан Захариев“ гр.Пазарджик

за учениците от с.Драгор, където няма училище. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 81.

7.ОУ,,Климент Охридски“ гр.Пазарджик

за учениците от с.Добровница, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 44.

8.СУ,,Д-р Петър Берон“ гр.Пазарджик

за учениците от с.Мирянци, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 24.