Приключи изграждането на и на още една частична канализационна мрежа в Сърница, съобщи кметът Неби Бозов.

Новоизградено съоръжение се намира успоредно на ул.”Еделвайс” до ул.”Салих Омбашиев”. То е с дължина от 55 метра и диаметър на тръбите 800 мм. Инвестицията на проекта е в размер на 8200лв.
С новата канализация ще се реши проблема във въпросния участък, в които периодично (особено при поройни и продължителни валежи) се появяват и задържат подпочвени и горски води, които нанасят сериозни вреди на селскостопански постройки, частни градини и ниви, както и на уличната мрежа. В него освен дъждовни и подпочвени води, се включиха и битови отпадни води.

Ремонтирането на пътната мрежа в общината продължава и през тази година. Със средства от капиталовата програма на общината, гласувани и одобрени от Общински съвет Сърница, да този момент са реализирани два проекта, а трети е в процес на изграждане. Изцяло завършени и въведени в експлоатация са ул.”Георги Бенковски” и отсечка от пътя за м.Орлино. Освен, че е изцяло новостно изграден над 250 м. асфалтиран път, с ремонтирането на ул.”Георги Бенковски” се осигурява и постоянен достъп до местния спортен стадион, който до този момент беше значително затруднен за желаещите да спортуват и най-вече за децата. Изграждането на част от пътя за местността Орлино пък значително ще подобри достъпа до голяма част от имотите от другата страна на язовира и ще спомогне за повишаване на посещаемостта на туристи през отпускарските сезони. Там са изградени нови 300м. асфалтиран път.

В процес на изграждане пък е ул.”Беглика”. След проведени срещи между ръководството на общината и жителите от квартала и обстойни консултации с технически и експертни лица бе постигнат консенсус със всички собственици на имоти в района за ново прекрояване на улицата. Така с решение на Общински съвет Сърница се прие частично изменение на плана за регулация на ул.”Беглика” с ново тресиране и със следните параметри: от т.128 до т.166А ширината на улицата се променя на 7м.; от т.166А до т.176 ширината на улицата се променя на 8м. В момента се изграждат подпорни стени, които са около 120м. Дължината на положения асфалт ще бъде 258 м. Ремонтите дейности ще бъдат завършени най-късно до средата на август.

За първи път след обособяването на Сърница като самостоятелна административна единица се правят толкова мащабни ремонти от собствени средства на общината в резултат на последователна и целесъобразна управленска политика на икономии и балансиран бюджет.

26сърница1