В голямата зала на художествена галерия „Цвета“ се събраха офицери и сержанти от запаса и резерва , граждани и гости на Велинград, дошли да си спомнят за изтъкнатия военно началник и новатор във военното строителство на БНА , генерал лейтенант Яко Йосифов Молхов.

Председателят на Областният съвет на СОСЗР майор о.з. К Златев припомни на присъстващите накратко биографията на бележития военен ръководител и заместник началник на ГЩ на БНА. За да се запознаят присъстващите с книгата „Спомени за генерал Молхов“, той даде думата на сина му , доктора на икономическите науки Валери Молхов. Споделени бяха случки и събития някои от които не са отразени в този сборник.

В предговора към второто издание ген. л-т Стоян Топалов , председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва подчертава , че в историята ще останат само идеите и работата на тези които защитават националните ни интереси. Пример в това отношение безспорно беше и генерал Молхов.
След краткия увод и биографични бележки в книгата са намерили място разкази за различни етапи от живота и делото на генерала , илюстрирани с богат снимков материал. 

Спомени за съвместната работа със заместник началника на Генералният щаб за отбранителната политика на държавното ръководство , автоматизираните системи за управление на войските , защита на населението при бедствия и аварии , човешката доброта трудолюбие и интелигентните подходи в дейността му разказаха генерал Димитър Ачев , полк. о.з. ст. н. с. д-р инж. Венелин Новаков , и полк. о.з. д-р Димитър Гилин.
Прочетен беше поздравителен адрес от кмета на Община Велинград доктор Коев до семейството на генерал Молхов. 

След официалната част , в неформални разговори присъстващите още дълго разговаряха за историческата диря във военно историческата наука оставена от ген. Молхов , постиженията на нашата армия членка на Варшавския договор за защита на Отечеството , научния подход в управление на войските и днешното състояние и възможности на БА.