Настоящият археологически сезон е изключително успешен за проучването на селищната могила до с. Юнаците, община Пазарджик, съобщи директорът на Регионалния исторически музей – Пазарджик, Борис Хаджийски. Разкриха се останки от сграда с боядисани в червено стени, в която личат различни съоръжения и помещения. В нея, наред с многобройните фрагментирани съдове, бе открит и антропоморфен златен амулет. До сградата има части от човешки скелети – череп, таз.

         В друга сграда е запазена част от уникална пещ с врязана украса – на 6600 години.

         Открити са многобройни находки  – антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни фигурки, различни инструменти от кост, глина, камък и мед, украшения от средиземноморските раковини Spondylus и Dentalium, които свидетелстват за изключително високото ниво на материалната и духовна култура на халколитното население в този район, както и за търговските му връзки с Егейското крайбрежие и със Североизточна България.