От 1 септември минималната учителска заплата се увеличава от 660 лв. на 760 лв. Най-ниското възнаграждение за старши учител скача от 668 лв. на 792 лв., а на директор – от 825 лв. на 950 лв. Зам.-директор ще получава 887 лв. вместо 770 лв.

Минималните заплати на старши учителите и старши възпитателите се увеличават от 668 лв. на 792 лв., на главните учители и главните възпитатели – от 726 лв. на 836 лв. Това предвиждат предложени от просветното министерство промени в наредбата за нормирането и заплащането на труда, с които се регламентира обещаният 15% скок на възнагражденията на преподавателите от началото на новата учебна година.

Учителските заплати за последно бяха увеличени в началото на 2017 г. – средно с около 8%. Тогава минималното възнаграждение на учителите се вдигна от 600 лв. на 660 лв.