През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 97 жилища в тях и с 11 568 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 68 други сгради с 38 857 кв. м разгърната застроена площ, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.0%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 32.2% и 29.0%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 19.3%, а разгънатата им застроена площ – с 18.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10.2%, а броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намалява с 18.5% и 19.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 20.0% , а тяхната РЗП е повече с 92.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 245, София (столица) – 207, София – 136, и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 869, Пловдив – 1 411, Варна – 432, и Бургас – 387.

През второто тримесечие на 2017 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 57 жилищни сгради със 104 жилища в тях и с 12 314 кв. м обща застроена площ и на 45 други сгради със 7 502 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават над шест пъти, броят на жилищата в тях – с дванадесет пъти, а общата им застроена площ – над осем пъти. Броят на започнатите други сгради нараства с 87.5%, но тяхната обща застроена площ намалява с 36.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 54.1%, жилищата в тях – с 16.9%, а общата им застроена площ – с 8.1%. Започнатите други сгради са повече с 12.5%, а разгънатата им застроена площ намалява с 26.6%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора – 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София – 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас – 118 жилищни и 111 други сгради.