Опасността от възникването на пожари все още е реална, напомнят от Пресцентъра на ОД МВР – Пазарджик. Особено в разгара и след жътвената кампания са налице пожари, вследствие на техническа неизправност, човешка небрежност или почистване на растителните остатъци чрез изгаряне.

За периода 07.08.2017г. до 14.08.2017г. на територията на област Пазарджик  са възникнали 25 броя  пожари в сухи треви, храсти и стьрнища на площ 2170 дка  .

За да не се допускат пожари в полските територии е необходимо да се спазват следните правила:

– Не почиствайте нивите от треви и остатъци от земеделски култури , чрез изгаряне;

– Не палете огън на открито във ветровито време ;

– В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището ;

– Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през полски участъци ;

Детската игра с огън е една от честите причини за пожар, за да предотвратите това спазвайте следните превантивни мерки:

– не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със специални предпазители.
– особено опасно е да оставате детето само до нагревателни електроуреди.
– упражнявайте непрекъснат надзор над игрите му – в къщи и на открито.