Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2017 г. е 37.3%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 49.2%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (16.7%), съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата увеличава с 0.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение с 1.6 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има намаление – с 2.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2017 г. достигат 1 964 823 лв., или с 2.7% повече в сравнение с юни 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 25.4%  и намаление от български – с 4.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2017 г. в област Пазарджик се увеличават с 4.6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 17 455. От всички пренощували лица 89.1% са българи, като по-голямата част от тях (74.4%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 903, като 86.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.3 нощувки.

През юни 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 108, а на леглата – 4 357. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.8%, а на леглата в тях се увеличават – 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2017 г. е 45 786, или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През юни 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 92.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 18.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 49.4%, следвани от бившата югославска република Македония – 9.9%. и Русия – 8.1%.